A-A+

即将跳转到外部网站,安全性未知

2022年03月27日 拾到贝壳, 点滴记录 即将跳转到外部网站,安全性未知已关闭评论 阅读 861 次浏览 次

日常中,如果要分享的链接比较敏感,可以把要分享的链接在=后面加上你分享的链接,

避免在社交软件及网站统计中获取来路信息,保护隐私。

https://mail.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=safety&check=false&gourl=
https://link.csdn.net/?target=
https://docs.qq.com/scenario/link.html?url=
https://links.jianshu.com/go?to=
https://www.chinaz.com/go.shtml?url=

DEMO

标签:

评论已关闭!

Copyright © 海边拾贝 保留所有权利.   Theme  Ality 鲁ICP备17020531号-1
网站已运行: | 耗时 0.486 秒 | 查询 57 次 | 内存 29.88 MB

用户登录